Foraging as a lifestyle.

Foraging as a lifestyle.

Wild foods and herbalism are becoming popular again what makes me really happy. There are many available sources of information about wild edible plants and the healing properties of herbs that you can find on your own walking down the local meadows, forests, lakes, and river banks, and seashore. The new trends of foraging and herbs picking bring the memory of our ancestors’ way of living. Their knowledge about how to survive not to starve to death can be adapted to our present time, even though we have so much food available to us in the shops.

 

Presently foraging and herbalism became a new way of how to survive again.

It is a way to survive the possibility of getting serious illnesses from eating industrial and commercial foods. Wild plants and herbs are simply helping to get nontoxic food options that support our health and are used in dietary treatments to assist in the healing processes of your body.

Foraging is seeking and gathering naturally occurring wild plants that are available to eat all around us. Foraging is the oldest human method of gathering food that the aim is to look for its wild resources.

“ Herbalism is the study of pharmacognosy and the use of medicinal plants. Plants have been the basis for medical treatments through much of human history, and such traditional medicine is still widely practiced today. Modern medicine makes use of many plant-derived compounds as the basis for evidence-based pharmaceutical drugs.[…] The scope of herbal medicine is sometimes extended to include fungal and bee products, as well as mineralsshells, and certain animal parts. “

Foraging and herbs picking can be done throughout a year however the most of the foods you can obviously get are from early spring to late autumn.

There are few very important tips to look at  before you go to start picking the wild foods and herbs:

 1. Make sure that you are 100% sure of what you are picking, that it is the right plant. Read about the plant you wish to harvest. Seek for a food description confirming the information from a few different sources.
 2. Investigate the area. Make sure that the environment is free from harmful pesticides. Some farmers spray their lands with toxic solutions to get rid of weeds.
 3. Get information about how to harvest a certain plant. When is the best time to harvest it and how to do it to not to destroy the land and plant itself? Always make sure that you find a couple of different areas of certain plants to not harvest everything out from a small area.
 4. Harvest only that much that is needed. Do not waste the plants, simply throwing them away because you got too much of it. If you did, share it with other people.
 5. Get the information about how to prepare to plant to make it edible. Some plants need to be dried, cooked, etc to make them free from toxic substances they may contain.
 6. Make sure that every time you go foraging you take from the land not only what you need, but also what the land doesn’t need. Take a bag with you and pick up plastic bottles and rubbish on your way too. In this way, you will help the land to rejuvenate and reborn.

What kind of foods can you find in a wild?

Wild strawberries, raspberries, blackberries, bilberries, red berries, wild apples, wild cherries, plums, Aronia, rosehip, rowan berries, hawthorn berries, elderberries, hazelnuts, thistle, wild carrot, sorrel, onion, garlic, mushrooms, dandelion, wild lettuce, mint, meadowsweet, fireweed, mullein, gorse, garlic mustard, yarrow, cattail, daisy flower and many more.

The amount of available wild choice of food is huge. I am encouraging you to get to know at least some of them and cook using them or eat them raw if that’s possible.

You will need to learn about them as some of the herbs or wild foods can be toxic too. You must be 100% sure about what kind of plant do you pick and how to prepare it to make it edible. Some plants can be eaten raw too. The good news is that is not really that hard. Once you get to know some plants it will become easy for you to recognize them straight away.

I am inviting you to read some of my previous posts where I have used wild plants to cook from.

Gorse

https://www.4evafit.ie/sweet-gorse/

Elderflower

https://www.4evafit.ie/elder-flower/

Sorrel

https://www.4evafit.ie/sorrel-soup/

Ground Ivy

https://www.4evafit.ie/ground-ivy/

Meadowsweet

https://www.4evafit.ie/meadowsweet/

Plantain

https://www.4evafit.ie/ribwort-plantain-plantago-lanceolata/

Eva

 


 

Zbieractwo jako styl życia.

Photo : Piotr Kwasnik

Dzikie pokarmy i ziołolecznictwo ponownie staja się bardzo popularne, co bardzo cieszy. Dostępnych jest wiele źródeł informacji o dzikich roślinach jadalnych i leczniczych właściwościach ziół, które można znaleźć samodzielnie, spacerując po lokalnych łąkach, lasach oraz brzegach rzek, jezior i mórz.


Nowy trend zbieractwa dzikich roślin i ziół przypomina nam o sposobie życia naszych przodków. Ich wiedzę o tym, jak przetrwać, by nie umrzeć z głodu, można dostosować do naszych czasów, mimo że w sklepach mamy tak dużo wyboru różnego jedzenia.
Zbieractwo i ziołolecznictwo stały się obecnie nowym sposobem na przetrwanie. Jest to sposób na przetrwanie możliwości zachorowania na poważne choroby spowodowane spożywaniem żywności przemysłowej i komercyjnej. Dzikie rośliny i zioła pomagają nam po prostu w uzyskaniu możliwości spożywania nietoksycznych potraw, które wspierają nasze zdrowie i są stosowane w kuracjach dietetycznych, aby wspomóc procesy uzdrawiania organizmu.

Zbieractwo tzw. foraging to poszukiwanie i zbieranie naturalnie występujących dzikich roślin, które są dostępne do jedzenia wokół nas. Foraging to najstarsza ludzka metoda zdobywania pożywienia, której celem jest poszukiwanie jej dzikich zasobów.

Ziołolecznictwo to nauka o farmakognozji i stosowaniu roślin leczniczych. Rośliny były podstawą leczenia przez większość historii ludzkości, a taka tradycyjna medycyna jest nadal szeroko praktykowana. Współczesna medycyna wykorzystuje wiele związków pochodzenia roślinnego jako podstawę leków farmaceutycznych opartych na faktach. […] Zakres ziołolecznictwa jest czasami rozszerzany o produkty grzybowe i pszczelarskie, a także minerały, muszle i niektóre części zwierzęce. 

Zbieractwo i ziołolecznictwo można stosować przez cały rok, jednak większość pokarmów, które można zbierać, występuje w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Jest kilka bardzo ważnych wskazówek, na które należy zwrócić uwagę, zanim zaczniesz zbierać dziką żywność i zioła:

1. Upewnij się, że jesteś w 100% pewien, co zbierasz; że jest to właściwa roślina. Przeczytaj o roślinie, którą chcesz zebrać. Poszukaj opisu tej rośliny, potwierdzając informacje o niej z kilku różnych źródeł.
2. Zbadaj okolicę. Upewnij się, że środowisko, w którym zbierasz, jest wolne od szkodliwych pestycydów. Niektórzy rolnicy opryskują swoje ziemie toksycznymi substancjami, aby pozbyć się chwastów.
3. Uzyskaj informacje o tym, jak zebrać określoną roślinę. Kiedy jest najlepszy czas na jej zbiory i jak to zrobić, aby nie zniszczyć ziemi i samej rośliny. Zawsze upewnij się, że znajdziesz kilka różnych miejsc ,w których rośnie dana roślina, aby nie zebrać wszystkiego z jednego małego obszaru.
4. Zbierz tylko tyle, ile potrzeba. Nie marnuj roślin, po prostu wyrzucając je, gdyż zebrałeś za dużo. Jeśli masz za dużo, podziel się z innymi. 
5. Uzyskaj informacje o tym, jak przygotować daną roślinę, aby była jadalna. Niektóre rośliny muszą być suszone, gotowane itp., aby były wolne od toksycznych substancji, które mogą zawierać.
6. Upewnij się, że za każdym razem, gdy idziesz pozbierać rośliny, zabierasz z tej okolicy nie tylko to, czego potrzebujesz, ale także to, czego ziemia nie potrzebuje. Weź ze sobą torbę, a po drodze zbieraj plastikowe butelki i śmieci. W ten sposób pomożesz ziemi się odrodzić.

Jakie dzikie pokarmy można znaleźć ?

Poziomki, maliny, jeżyny, borówki, czerwone jagody, dzikie jabłka, czereśnie, śliwki, aronie, dziką różę, jagody jarzębiny, jagody głogu, czarnego bzu, orzechy laskowe, oset, dziką marchew, szczaw, cebulę, czosnek, grzyby, mniszek lekarski, dziką sałatę, mięte, wiązówkę błotną, wierzbówkę kiprzyce, dziewannę, kolcolist, musztardę czosnkową, krwawnik pospolity, ożypałkę, kwiat stokrotki i wiele innych.
Ilość dostępnych dzikich pokarmów jest ogromna. Zachęcam do poznania przynajmniej niektórych z nich i ich gotowania lub jedzenia na surowo, jeśli to możliwe.
Będziesz musiał się o nich trochę dowiedzieć, ponieważ niektóre zioła lub dzikie pokarmy mogą być również toksyczne. Musisz mieć 100% pewność, jaką roślinę zbierasz i jak ją przygotować, aby stała się jadalna. Niektóre rośliny można również jeść na surowo. Dobra wiadomość jest taka, że ​​nie jest to wcale takie trudne. Gdy poznasz niektóre rośliny, od razu rozpoznasz je w dzikim terenie.

Zapraszam do przeczytania niektórych moich poprzednich postów, w których używałam dzikich roślin do gotowania.

Kolcolist
https://www.4evafit.ie/sweet-gorse/

Czarny bez

Szczaw
https://www.4evafit.ie/sorrel-soup/

Bluszczyk kurdybanek

Wiązówka błotna
https://www.4evafit.ie/meadowsweet/

Babka lancetowata

Zapraszam do indywidualnej konsultacji , która obejmuje aspekty natury ciała, ducha i umysłu, po której będzie od razu można wprowadzić wiele zmian, które korzystnie wpłyną na poprawę zdrowia na wszystkich tych poziomach.

[email protected]

www.4evafit.ie

Ewa Witek

 

 

Ribwort Plantain (Plantago lanceolata)

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Have you ever hard term foraging before? Foraging is seeking and gathering naturally occurring wild plants that are available to eat all around us. Foraging is the oldest human method of gathering food that the aim is to look for its wild resources. Indeed there are so many edible plants that can be found in the wild!

I didn’t have to go too far to find the ingredients to prepare the salad. They were simply growing in my wild garden in Connemara.

What did I put into my summer salad?

Continue reading “Ribwort Plantain (Plantago lanceolata)”

Sugar in diet

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Probably you have already heard that sugar is bad for you. It is indeed when you overfeed yourself with the unnecessary amount. The high in sugar consumption may lead to an increased risk of getting unwanted illnesses such as obesity, diabetes, and heart disease but also affecting your immune system in general. Although sugar is needed in our body to produce energy. What we should consider is, how much does our body really need it?

Glucose is the body’s principal energy source. Fats and proteins can be used to produce energy too but they won’t be the primal sources.

Sugar and starch are the carbohydrates that are readily broken down into glucose which can be immediately used as a fuel or can be delivered to the liver and muscles and stored there as glycogen. During activity or exercise muscle glycogen is converted back into glucose which only muscle fibers can use as fuel.

‘’ The liver converts its glycogen back into glucose, too; however, it’s released directly into the bloodstream to maintain your blood sugar (blood glucose) level. During exercise, your muscles pick up some of this glucose and use it in addition to their own private glycogen stores. Blood glucose also serves as the most significant source of energy for the brain, both at rest and during exercise. The body constantly uses and replenishes its glycogen stores. The carbohydrate content of your diet and the type and amount of training that you undertake influence the size of your glycogen stores.”

“ Blood glucose is a sugar that the bloodstream carries to all cells in the body to supply energy. A person needs to keep blood sugar levels within a safe range to reduce the risk of diabetes and heart disease. Blood glucose monitoring measures the amount of sugar that the blood is transporting during a single instant.”

We need to know where we kind find natural sugar that promotes a healthy way of energy production and what type of sugar we should avoid or completely eliminate.

There is a possibility to stimulate our body to use our stored fat as an energy source, that will assist in body fat reduction obviously, however, you need to know how to do it in a healthy way to prevent glycogen depletion which may lead to hypoglycemia (low blood sugar).  To be able to use fat as a fuel we need to make sure there is sufficient oxygen simultaneously consumed.

Let’s break down the possible energy sources for our bodies:

“ Carbohydrate

 • Provides a highly efficient source of fuel—Because the body requires less oxygen to burn carbohydrate as compared to protein or fat, carbohydrate is considered the body’s most efficient fuel source. Carbohydrate is increasingly vital during high-intensity exercise when the body cannot process enough oxygen to meet its needs.
 • Keeps the brain and nervous system functioning—When blood glucose runs low, you become irritable, disoriented, and lethargic, and you may be incapable of concentrating or performing even simple tasks.
 • Aids the metabolism of fat—To burn fat effectively, your body must break down a certain amount of carbohydrate. Because carbohydrate stores are limited compared to the body’s fat reserves, consuming a diet inadequate in carbohydrate essentially limits fat metabolism.
 • Preserves lean protein (muscle) mass—Consuming adequate carbohydrate spares the body from using protein (from muscles, internal organs, or one’s diet) as an energy source. Dietary protein is much better utilized to build, maintain, and repair body tissues, as well as to synthesize hormones, enzymes, and neurotransmitters.

Fat

 • Provides a concentrated source of energy—Fat provides more than twice the potential energy that protein and carbohydrate do (9 calories per gram of fat versus 4 calories per gram of carbohydrate or protein).
 • Helps fuel low- to moderate-intensity activity—At rest and during exercise performed at or below 65 percent of aerobic capacity, fat contributes 50 percent or more of the fuel that muscles need.
 • Aids endurance by sparing glycogen reserves—Generally, as the duration or time spent exercising increases, intensity decreases (and more oxygen is available to cells), and fat is the more important fuel source. Stored carbohydrate (muscle and liver glycogen) are subsequently used at a slower rate, thereby delaying the onset of fatigue and prolonging the activity.

Protein

 • Provides energy in late stages of prolonged exercise—When muscle glycogen stores fall, as commonly occurs in the latter stages of endurance activities, the body breaks down amino acids found in skeletal muscle protein into glucose to supply up to 15 percent of the energy needed.
 • Provides energy when daily diet is inadequate in total calories or carbohydrate—In this situation, the body is forced to rely on protein to meet its energy needs, leading to the breakdown of lean muscle mass. “

As we can read carbohydrates which are sugars and starches provide a highly efficient source of fuel.

Sugar is occurring in many different chain types and sources. I would like to mention the basic information about sugar and its influence on our body in the best understandable way.

In general, there is no such thing as a healthy processed sugar or healthy sugar substitute. Obviously there will be a range of sugar types that are better or worse and that what is going to be taken under consideration here.

I will focus on the sugar products that we can find on our everyday shopping list.

Monosaccharides; Fructose, Glucose, and Galactose and Disaccharides; Sucrose, Lactose, and Maltose are sugars that make a very bad impact on the human body, blood sugar level, and sugar response. Eating them may lead to developing many unwanted health problems and diseases. These sugars are not essential to be eaten as the body can produce glucose itself when it is needed. They occur naturally in foods and can be chemically produced from it to deliver the energy that our body needs for living.

Highly processed sugar consumption should be controlled in the best possible way.

Sucrose which occurs naturally in vegetables and fruits is manufactory produced from sugar cane, sugar beets, and common plants. It is highly processed and very high in calories. It is made of fructose and glucose.  The most common products where the sucrose appears is table sugar, white, brown, molasses, maple syrup, sweets, chocolates, desserts, jams, sweetened beverages, chewing gums, fruits, certain medicinal and multivitamin/mineral syrups, etc. 1 tbs approx 4g is 16 kcal. The Glycaemic Index is 60-80.

Glucose/dextrose is a simple sugar that belongs to a simple carbohydrate family. It is not necessary to consume too much of glucose that carbohydrates contain such as starch or sucrose to be able to maintain healthy blood glucose levels as long as you eat enough of proteins, fats, fructose, or galactose or sugar alcohol like xylitol, that will break down into glucose anyway. This process is called gluconeogenesis. Fruits and honey contain naturally occurring free glucose (simple sugars) also legumes, cereals, nuts, etc. Labeled Glucose as a sweetener (corn syrup, glucose powder) occurs in fruit juices, canned fruits, and foods, dairy, jams, sweets, soft drinks, alcoholic drinks, syrups, ready sauces, stock, ready dressings, medicines, etc. 1 tbs approx 4g is 16 kcal. The Glycemic index is 100.

Fructose is a simple carbohydrate known as fruit sugar. It mainly appears naturally in fruits, vegetables, or fruit and vegetables juices and smoothies but also unnaturally in soft drinks and products sweetened by agave syrup or invert sugar. You can find it in medicinal syrups too, especially for children. The natural source of this type of sugar like simply eating some fruits and vegetables is a healthy choice however you still need to monitor its intake if you are diabetic. Fructose is called fruit sugar because fruits are its main source, but remember fruits also contain other sugars, mainly glucose and sucrose. 1bs approx 4 g is 16 kcal. The Glycemic index is 11 for 25 g ( it is low but remember the fructose  produced as a sweetener is toxic)

Galactose is another simple sugar that occurs in dairy products. The source is lactose from milk or yogurts that are digested to galactose and glucose. Galactose is not an essential nutrient, it can be synthesized in the human body from glucose. A free galactose appears in low lactose or lactose-free products, and foods that are artificially sweetened. Some medications contain galactose as a filler too.

Lactose known as milk sugar is a simple carbohydrate composed of glucose and galactose. It will be found naturally in high in lactose products like milk, yogurts, and other dairy foods. It would provide the same amount of calories per gram as sucrose. It is artificially added in various commercial highly processed foods as a sweetener and also in infants’ foods and milk. What is more, it is added to medicines, pills, and toothpaste.

Maltose is an intermediate product of starch digestion, naturally present in spelt, Kamut, and sweet potatoes. It occurs in corn syrup, barley syrup, brown rice syrup also beers, ciders, compotes, some ready to eat cereals, caramel sauces, chocolates, sweets, jellies.

Ok so let’s switch the human language back on. What sugar to avoid when you wish to plan your meal in a  healthy way? What sugar is the worse for us?

Simple highly refined white brown sugars usually known as table sugar, beet sugar, cane sugar, and its products are considered as the worse choice; anything that is labeled as sucrose, fructose, glucose, galactose, lactose, maltose.

Artificial Sweeteners such as Aspartame, Maltodextrin, Sorbitol, and Erythritol (as it’s made from Corn which is GMO), Maple Sugar, Corn Syrup, Agave, and Maple Syrup, Sucralose and more are not a good choice. I would consider them worse choice than regular processed sugar as these are made artificially.

 

What kind of sugar can we use in case we need it?

Xylitol is sugar alcohol usually made from birch, which looks and tastes like sugar. It has got fewer calories and does not raise blood sugar levels. As it is processed and refined sugar it will not contain any vitamins and minerals, however, it cheats our senses well for sweet carvings.  It is 2.5 calories per gram. It is a friendly substitute for people with diabetes or looking for a not harmful sweetener that can be used for baking or homemade desserts. Some studies talk about oral care benefits of using xylitol too. Finding out more about sugar alcohols you will find out sorbitol or erythritol too. These sugars do not spike insulin, however, I do not recommend sorbitol or erythritol  to eat as their starting product is corn starch ( as far as we know corn is the biggest GMO plant in the World just next to Soya and you should avoid it)

Stevia is a green, leafy plant that is naturally growing in South America. It is a zero-calorie sweetener. The best is to plant your own stevia or buy the whole stevia leaves that you can dry and crush. Mostly in the shops, you can find its refined version in liquid or powder in which sweet compounds (stevioside and rebaudioside) are isolated. Always make sure that what you buy is a pure stevia extract as some of them are masking mixed aspartame or maltodextrin. Stevia is 150 times sweeter than regular sugar and has got a negligible effect on the blood glucose level. Stevia leaves (not processed) also contain certain vitamins (A, B, C), minerals (iron, zinc, calcium), electrolytes (sodium, potassium), proteins, and other elements.

Natural Honey is a good choice when you thinking about a healthy substitute for sugar. It will also contain glucose and mostly fructose which is bad in a high dosage, however, it is natural and it brings lots of health benefits on the top of it.  One tablespoon of natural honey is about 64 kcal so it is still a lot, and it does spike the blood glucose levels, however, honey would provide vitamin B6, Thiamin, Niacin, Riboflavin, Pantothenic acid, and certain amino acids. It contains calcium, copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium, and zinc. I recommend Manuka Honey as it has got a very high mineral content.  Also look for a locally produced honey, supporting your local beekeeper. It will be much better to use that than highly refined sugars that contain zero micro or microelements.

Date Sugar is a blend of natural dried dates. You can make it on your own at home drying them up and blending in a food processor. They are medium glycemic index foods (45-55) so they can be counted as a healthy alternative for sugar. Date sugar contains a variety amounts of vitamins and minerals such as Niacin, Pantothenic Acid, Pyridoxine, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, C, K, Sodium, Potassium, Calcium, and Copper.

Coconut Palm Sugar is another sugar substitute but still high in fructose and sucrose which we already know is bad for us in high doses. It can be used once in while and it is definitely better than regular processed sugar. It has got trace amounts of vitamin C, potassium, phosphorus, magnesium, calcium, zinc, iron, and copper and some small amounts of polyphenols and flavonoids which are antioxidants. The coconut sugar glycemic index is 35 compering to regular sugar which is 60-80. I would still not recommend it for people with diabetes.

Molasses remains as a side product when extracting sugar from a raw sugar cane. Blackstrap molasses contains many vitamins and minerals such as vitamin B6, manganese, magnesium, potassium iron, and selenium. It has got a low glycemic load of 55 which makes it a better choice.

Remember than any sugar in high dosage is bad for you.

High digestion of any sugar will affect your metabolism, raising your blood glucose levels, causing secretion of insulin, leptin (appetite control hormone), making you simply fat.  What is more, lots of studies show that a high intake of sugar develops heart diseases, diabetes, hyperglycemia, cancer, and many more unwanted health problems such as viral gastroenteritis, intestinal bacterial overgrowth, celiac disease, candida overgrowth and may cause reflux or diarrhea.

If you eat less than 100 g of glucose per day, your body will start producing it from glycogen stores in the liver and muscles and later fat and protein that you ate.

During starving or fasting some body fats will be converted into glucose and ketones, that will be used as a fuel.  If you fast prolonged time, your muscles proteins would start to break down and it will be partly converted to glucose and used as a fuel for your body too.

Any lack of glucose in the diet is not harmful to a healthy person with appropriate and balanced carbohydrates, fat, and protein intake.


Prawdopodobnie nie raz słyszałeś, że cukier jest szkodliwy. Rzeczywiście, nie jest dla ciebie dobry, jeśli przekarmiasz się jego niepotrzebną ilością. Wysokie spożycie cukru może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia niepożądanych chorób, takich jak otyłość, cukrzyca i choroby serca, ale wpływa także na obniżenie układu odpornościowego. Chociaż cukier jest potrzebny w naszym ciele do produkcji energii, powinniśmy wziąć pod uwagę, ile cukru nasze ciało tak naprawdę potrzebuje?

Glukoza jest głównym źródłem energii w organizmie. Tłuszcze i białka również mogą wykorzystane być do wytwarzania energii przez nasz organizm natomiast, nie będą one jej źródłem pierwotnym.

Cukier i skrobia to węglowodany, które łatwo rozkładają się na glukozę, którą można natychmiast wykorzystać jako paliwo energii dla organizmu. Paliwo to może dostarczone być również do wątroby i mięśni gdzie jest przechowywane w formie glikogenu. Podczas aktywności fizycznej lub ćwiczeń glikogen mięśniowy zamienia się z powrotem w glukozę, którą włókna mięśniowe mogą wykorzystać jako źródło energii.

„Wątroba również przekształca swój glikogen z powrotem w glukozę; jest jednak uwalniany bezpośrednio do krwiobiegu, aby utrzymać poziom cukru we krwi (glukozy). Podczas ćwiczeń mięśnie zbierają część tej glukozy i wykorzystują ją oprócz własnych prywatnych zapasów glikogenu. Glukoza we krwi służy również jako najważniejsze źródło energii dla mózgu, zarówno w spoczynku, jak i podczas ćwiczeń. Ciało stale wykorzystuje i uzupełnia zapasy glikogenu. Zawartość węglowodanów w diecie oraz rodzaj i ilość podejmowanego treningu mają wpływ na wielkość zapasów glikogenu. ”

„Glukoza we krwi to cukier, który krwiobieg przenosi do wszystkich komórek w ciele, aby dostarczać energię. Osoba musi utrzymywać poziom cukru we krwi w bezpiecznym zakresie, aby zmniejszyć ryzyko cukrzycy i chorób serca. Monitorowanie poziomu glukozy we krwi mierzy ilość cukru, którą krew transportuje w jednej chwili. ”

Musimy wiedzieć, gdzie możemy znaleźć źródło cukru naturalnego, który promuje zdrowy i zbilansowany sposób produkcji energii w ciele oraz jakiego rodzaju cukru powinniśmy unikać lub który należy całkowicie wyeliminować.

Istnieje możliwość stymulowania naszego organizmu do wykorzystania zgromadzonego tłuszczu jako źródła energii, co oczywiście pomoże w redukcji tkanki tłuszczowej, jednak musisz wiedzieć, jak to zrobić w zdrowy sposób, aby zapobiec wyczerpaniu glikogenu, co może prowadzić do hipoglikemii (przewlekłego niskiego poziomu cukru we krwi). Aby móc wykorzystywać tłuszcz jako paliwo, musimy upewnić się, że jednocześnie zużywana jest wystarczająca ilość tlenu w organizmie.

Podzielmy możliwe źródła energii dla naszego ciała:

Węglowodany

Stanowią wysoce wydajne źródło energii, ponieważ organizm potrzebuje mniej tlenu do spalania węglowodanów w porównaniu do białka lub tłuszczu. Węglowodany są uważane za najbardziej wydajne źródło paliwa w organizmie. Ich źródło ważniejsze jest podczas ćwiczeń o wysokiej intensywności, kiedy organizm nie jest w stanie przetworzyć wystarczającej ilości tlenu, aby zaspokoić swoje potrzeby.
Węglowodany utrzymują sprawne funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego. Kiedy poziom glukozy we krwi jest niski, stajesz się drażliwy, zdezorientowany i ospały oraz możesz być niezdolny do koncentracji lub wykonywania nawet prostych zadań.
Wspomagają również metabolizm tłuszczu. Aby skutecznie spalać tłuszcz, twoje ciało musi rozkładać pewną ilość węglowodanów. Ponieważ zapasy węglowodanów są ograniczone w porównaniu do zapasów tłuszczu w organizmie, spożywanie diety opartej na niedostatecznej ilości węglowodanów zasadniczo ogranicza metabolizm tłuszczów.
Co więcej, spożycie ich zachowuje beztłuszczową masę białka (mięśni) – spożywanie odpowiedniej ilości węglowodanów oszczędza organizmowi stosowanie białka (z mięśni, narządów wewnętrznych lub diety) jako źródła energii. Białko dietetyczne jest znacznie lepiej wykorzystywane do budowy, utrzymania i naprawy tkanek ciała, a także do syntezy hormonów, enzymów i neuroprzekaźników.

Tłuszcze

Stanowią skoncentrowane źródło energii. Tłuszcz zapewnia ponad dwukrotnie więcej energii potencjalnej niż białka i węglowodany (9 kalorii na gram tłuszczu w porównaniu do 4 kalorii na gram węglowodanów lub białka).
Pomagają one w zużyciu paliwa od niskiej do umiarkowanej intensywności, w spoczynku i podczas ćwiczeń wykonywanych przy lub poniżej 65 procent wydolności tlenowej tłuszcz stanowi 50 procent, lub więcej paliwa potrzebnego mięśniom.
Tłuszcze wspomagają wytrzymałość organizmu poprzez oszczędzanie zapasów glikogenu-generalnie, wraz ze wzrostem czasu lub czasu ćwiczeń, intensywność maleje (i więcej tlenu jest dostępne dla komórek), a tłuszcz staje się ważniejszym źródłem paliwa. Przechowywane węglowodany (glikogen mięśniowy i wątrobowy) są następnie pobierane wolniej, opóźniając w ten sposób uczucie zmęczenia i przedłużając aktywność fizyczna.

Białko

Dostarcza energię na późnych etapach przedłużonego wysiłku-gdy zapasy glikogenu w mięśniach spadają, jak to zwykle występuje w późniejszych etapach aktywności wytrzymałościowej. Ciało rozkłada wtedy aminokwasy znajdujące się w białku mięśni szkieletowych na glukozę, aby dostarczyć do 15 procent potrzebnej energii.
Białko dostarcza energii, gdy codzienna dieta jest niewystarczająca pod względem całkowitej ilości kalorii lub węglowodanów. W tej sytuacji organizm zmuszony jest polegać na białku, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne, co prowadzi do rozpadu beztłuszczowej masy mięśniowej. 

Jak możemy wnioskować, węglowodany, które są cukrami i skrobiami, stanowią wysoce wydajne źródło paliwa.

Cukier występuje pod różnymi rodzajami i źródłami oraz posiada wiele łańcuchów. Chciałabym tutaj przekazać podstawowe informacje o cukrze i jego wpływie na nasz organizm w najlepiej zrozumiały sposób.

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma czegoś takiego jak zdrowy cukier przetworzony lub zdrowy substytut cukru. Oczywiście jest szereg rodzajów cukru, które są lepsze lub gorsze, i to właśnie wzięte jest tutaj pod uwagę.

W artykule tym skoncentruję się na cukrach, które możemy znaleźć w produktach z naszej codziennej listy zakupów.

Monosacharydy; Fruktoza, glukoza, galaktoza i disacharydy; Sacharoza, laktoza i maltoza to cukry, które mają bardzo zły wpływ na ciało ludzkie, poziom cukru we krwi i reakcję organizmu na cukier. Spożywanie ich może doprowadzić do rozwoju wielu niepożądanych problemów zdrowotnych i chorób. Cukry te nie są niezbędne do jedzenia, ponieważ organizm może sam wytwarzać glukozę, gdy jest to potrzebne. Występują one naturalnie w żywności i mogą być z niej wytwarzane chemicznie w celu dostarczenia energii potrzebnej naszemu ciału do życia.

Spożycie wysoko przetworzonego cukru powinno być kontrolowane w najlepszy i najbardziej możliwy dla nas sposób.

Sacharoza występująca naturalnie w warzywach i owocach jest wytwarzana z trzciny cukrowej, buraków cukrowych i pospolitych roślin. Jest wysoce przetworzona i bardzo kaloryczna. Składa się z fruktozy i glukozy. Najpopularniejsze produkty, w których pojawia się sacharoza, to cukier stołowy, cukier biały i brązowy, melasa, syrop klonowy, słodycze, czekoladki, desery, dżemy, napoje słodzone, gumy do żucia, owoce, niektóre syropy lecznicze, multiwitaminowe i mineralne itp.
1 łyżka około 4 g to 16 kcal. Indeks glikemiczny wynosi 60–80.

Glukoza / dekstroza to prosty cukier, który należy do rodziny węglowodanów prostych. Nie jest konieczne spożywanie zbyt dużej ilości glukozy, którą zawierają węglowodany skrobiowe, aby móc utrzymać zdrowy poziom glukozy we krwi, o ile jesz wystarczająco dużo białek, tłuszczów, fruktozy lub galaktozy, lub alkoholu cukrowego, takiego jak ksylitol, gdyż w końcowym procesie i tak rozkładają się one na glukozę. Ten proces nazywa się glukoneogenezą. Owoce i miód zawierają naturalnie występującą wolną glukozę (cukry proste), również rośliny strączkowe, płatki zbożowe, orzechy itp. Oznaczona glukoza na etykietach w produktach spożywczych jako środek słodzący (syrop kukurydziany, sproszkowana glukoza) występuje w sokach owocowych, owocach oraz żywności w puszkach, nabiale, dżemach, słodyczach, napojach bezalkoholowych czy alkoholowych, syropach, gotowych sosach, wywarach, lekach itp.
1 łyżka około 4 g to 16 kcal. Indeks glikemiczny wynosi 100.

Fruktoza to prosty węglowodan znany jako cukier owocowy. Występuje głównie naturalnie w owocach, warzywach, sokach owocowych i warzywnych oraz koktajlach, ale także nienaturalnie w napojach bezalkoholowych i produktach słodzonych syropem z agawy lub cukrem inwertowanym. Można ją również znaleźć w syropach leczniczych, szczególnie tych dla dzieci. Naturalne źródło tego rodzaju cukru, takie jak po prostu jedzenie owoców i warzyw, jest zdrowym wyborem, jednak nadal musisz monitorować jego spożycie, jeśli jesteś cukrzykiem.
Fruktoza nazywana jest cukrem owocowym, ponieważ owoce są jej głównym źródłem, ale pamiętaj, że owoce zawierają także inne cukry, głównie glukozę i sacharozę.
1 łyżka około 4 g to 16 kcal. Indeks glikemiczny wynosi 11 dla 25g (jest niski, ale pamiętaj, że chemiczna fruktoza wytwarzana jako substancja słodząca jest toksyczna).

Galaktoza to kolejny prosty cukier występujący w produktach mlecznych. Źródłem jest laktoza z mleka lub jogurtów, które są trawione do galaktozy i glukozy.
Galaktoza nie jest niezbędnym składnikiem odżywczym, może być syntetyzowana w organizmie ludzkim z glukozy. Wolna galaktoza pojawia się w produktach o niskiej zawartości laktozy lub bez laktozy oraz w żywności sztucznie słodzonej. Niektóre leki zawierają również galaktozę jako wypełniacz.

Laktoza znana jako cukier mleczny jest prostym węglowodanem złożonym z glukozy i galaktozy. Znajduje się naturalnie w wysokiej zawartości laktozy, takiej jak mleko, jogurty i inne produkty mleczne. Zapewnia taką samą ilość kalorii na gram jak sacharoza. Jest sztucznie dodawana do różnych komercyjnych wysoko przetworzonych produktów spożywczych jako słodzik, a także do żywności i mleka dla niemowląt. Ponadto jest dodawana do leków, tabletek i pasty do zębów.

Maltoza jest produktem pośrednim trawienia skrobi, naturalnie występującym w orkiszu, kamucie i słodkich ziemniakach. Występuje w syropie kukurydzianym, syropie jęczmiennym, syropie z brązowego ryżu, a także piwach, cydrach, kompotach, niektórych gotowych płatkach zbożowych, sosach karmelowych, czekoladkach, słodyczach, galaretkach.

A teraz ,,włączmy ponownie język bardziej ludzki.

Jakiego cukru należy unikać, jeśli chcesz zaplanować swój posiłek w zdrowy sposób? Jaki cukier natomiast jest dla nas najgorszym wyborem?

Proste, wysoce rafinowane, białe, brązowe cukry, znane zwykle jako cukier stołowy, cukier buraczany, cukier trzcinowy i produkty, które je zawierają, uważane są za ten gorszy wybór; wszystko, co jest oznaczone jako sacharoza, fruktoza, glukoza, galaktoza, laktoza, maltoza.

Sztuczne słodziki, takie jak aspartam, maltodekstryna, sorbitol i erytrytol (ponieważ jest wytwarzany z kukurydzy, która jest GMO), cukier klonowy, syrop kukurydziany, agawa i syrop klonowy, sukraloza i inne podobne, również nie są dobrym wyborem. Uważam je za gorszy wybór niż zwykły cukier przetworzony, ponieważ są one wytwarzane sztucznie.

Jakiego rodzaju cukru możemy użyć w razie potrzeby?

Ksylitol to alkohol cukrowy zwykle wytwarzany z brzozy, który wygląda i smakuje jak cukier. Ma mniej kalorii i nie podnosi poziomu cukru we krwi. Ponieważ jest przetwarzanym i rafinowanym cukrem, nie będzie zawierał żadnych witamin i minerałów, jednak dobrze oszukuje nasze zmysły, kiedy mamy zachcianke, aby zjeść cos słodkiego. Cukier ten to 2,5 kalorii na gram. Jest przyjaznym substytutem dla osób chorych na cukrzycę lub poszukujących nieszkodliwego słodzika, który można stosować do pieczenia lub domowych deserów. Niektóre badania mówią o korzyściach płynących z higieny jamy ustnej wynikających ze stosowania ksylitolu. Dowiedz się więcej o alkoholach cukrowych, a także sorbitolu lub erytrytolu. Cukry te nie powodują wzrostu poziomu insuliny, jednak nie polecam spożywania sorbitolu ani erytrytolu, ponieważ ich produktem wyjściowym jest skrobia kukurydziana (o ile wiemy, kukurydza jest najbardziej popularna rośliną GMO na świecie tuż obok soi i należy jej unikać).

Stewia to zielona, liściasta roślina, która naturalnie rośnie w Ameryce Południowej. Jest to słodzik o praktycznie zerowej kaloryczności.

Najlepiej jest posadzić własną stewię lub kupić całe liście stewii, które można wysuszyć i rozkruszyć. W sklepach przeważnie można znaleźć jej rafinowaną wersję w postaci płynu lub proszku, w których izolowane są słodkie związki (stewiosyd i rebaudiozyd). Zawsze upewnij się, że to, co kupujesz, to czysty ekstrakt stewii, ponieważ niektóre z nich maskują mieszany aspartam lub maltodekstrynęStewia jest 150 razy słodsza niż zwykły cukier i ma znikomy wpływ na poziom glukozy we krwi. Liście stewii (nieprzetworzone) zawierają również pewne witaminy (A, B, C), minerały (żelazo, cynk, wapń), elektrolity (sód, potas), białka i inne pierwiastki.

Naturalny miód jest dobrym wyborem, jeśli myślisz o zdrowym substytucie cukru. Będzie również zawierał glukozę i głównie fruktozę, co jest szkodliwe w dużych dawkach, jednak jest naturalny i wnosi wiele korzyści zdrowotnych dla naszego organizmu. Jedna łyżka naturalnego miodu ma około 64 kcal, więc wciąż jest dużo, podnosząc poziom glukozy we krwi, jednak miód dostarcza również witaminę B6, tiaminę, niacynę, ryboflawinę, kwas pantotenowy i niektóre aminokwasy. Miód zawiera wapń, miedź, żelazo, magnez, mangan, potas, sód i cynk. Polecam Miód Manuka, ponieważ ma bardzo wysoką zawartość minerałów. Poszukaj również lokalnie produkowanego miodu. Twój zakup wesprze ciężką pracę lokalnego pszczelarza. O wiele lepiej używać jest miodu niż wysoko rafinowanego cukru, który nie zawiera żadnych wartościowych makro lub mikroelementów.

Cukier daktylowy to mieszanka zrobiona z naturalnych suszonych daktyli. Możesz zrobić ją samemu w domu, susząc je i miksując w robocie kuchennym. Jest to cukier o średnim indeksie glikemicznym (45–55), dzięki czemu można uznać go za zdrową alternatywę cukru. Cukier daktylowy zawiera różne ilości witamin i minerałów, takich jak niacyna, kwas pantotenowy, pirydoksyna, ryboflawina, tiamina, witamina A, C, K, sód, potas, wapń i miedź.

Kokosowy cukier palmowy to kolejny substytut cukru, wciąż bogaty we fruktozę i sacharozę, o których wiemy, że stosowane w dużych dawkach mogą mieć zły wpływ na nasz organizm. Stosować go możemy raz na jakiś czas i jest zdecydowanie lepszy niż zwykły cukier przetworzony. Cukier ten zawiera śladowe ilości witaminy C, potasu, fosforu, magnezu, wapnia, cynku, żelaza i miedzi oraz niewielkie ilości polifenoli i flawonoidów, które są przeciwutleniaczami. Indeks glikemiczny cukru kokosowego wynosi 35 w stosunku do zwykłego cukru, który wynosi 60–80. Nadal jednak nie poleciłbym tego cukru osobom z cukrzycą.

Melasa jest produktem ubocznym podczas ekstrakcji cukru z surowej trzciny cukrowej. Melasa zawiera wiele witamin i minerałów, takich jak witamina B6, mangan, magnez, żelazo potasowe i selen. Ma niskie obciążenie glikemiczne wynoszące 55, co czyni je lepszym wyborem niż zwykły cukier biały czy brązowy.

Pamiętaj, że spożywanie jakiegokolwiek cukru w dużych ilościach nie jest dla ciebie korzystne.

Spożywanie dużych dawek jakiegokolwiek cukru wpłynie na twój metabolizm, podnosząc poziom glukozy we krwi, powodując wydzielanie insuliny, leptyny (hormonu kontroli apetytu), powodując po prostu ogólne otłuszczenie. Co więcej, wiele badań wskazuje na to, że wysokie spożycie cukru rozwija choroby serca, cukrzycę, hiperglikemię, raka i wiele innych niepożądanych problemów zdrowotnych, takich jak wirusowe zapalenie żołądka i jelit, przerost bakteryjny jelit, choroba trzewna, przerost grzybu Candida i może powodować refluks lub biegunkę.

Jeśli jesz mniej niż 100 g glukozy dziennie, twoje ciało zacznie ją wytwarzać z zapasów glikogenu w wątrobie i mięśniach, a następnie z tłuszczu i białka.

Podczas głodówki lub postu niektóre tłuszcze z ciała zostaną przekształcone w glukozę i ketony, które zostaną wykorzystane jako paliwo. Jeśli pościsz się przez długi czas, białka mięśni zaczną się rozpadać i zostaną częściowo przekształcone w glukozę i wykorzystane jako paliwo dla twojego ciała.

Niedobór glukozy w diecie nie jest szkodliwy dla zdrowej osoby, która spożywa odpowiednie i zbilansowane ilości węglowodanów, tłuszczy i białek.

 

Meadowsweet

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

I would like to present to you a very common and safe herb that can be easily found on the European / Asian Meadows. It is growing everywhere in Ireland and Poland of course.  The plant can be harvested from June until September.  Its name is Meadowsweet (Filipendula ulmaria). 

I find it as simple as going for a walk to a nearby meadow and harvesting its beautifully smelling flowers. The smell of them reminds honey aroma.  Meadows flowers, leaves, and roots have been used in Ancient Medicine and its benefits had been scientifically approved. First pain killers were produced of Meadowsweet, since discovered plant contains salicylic acid, one of the main ingredients for Aspirin.

Please find its description clicking in the following link:

http://www.wildflowersofireland.net/plant_detail.php?id_flower=166&wildflower=Meadowsweet

Like Aspirin, Meadowsweet is used mainly to relieve pain. It is suitable as a diuretic, being useful for kidney and bladder complaints such as cystitis.  It also reduces stomach acidity and is good for rheumatic conditions, as it rids the body of excess uric acid.

Meadowsweet has been used for colds, respiratory problems, acid indigestion, peptic ulcers, arthritis and rheumatism, skin diseases, and diarrhea.

I harvest only flowers and it is more than enough for my needs.

How much of them should you use to make infusion?

,, Doses of flower 2.5 to 3.5 g/day and herb 4 to 5 g are considered conventional. However, no clinical trials support the safety or efficacy of these dosages. A tea may be prepared from 4 to 6 g of the dried herb and taken 3 times daily” (approximately 1-2 tablespoons)  (www.drugs.com)

It is said that there is no scientific research about the benefits of this plant however the practical usage brought in a lot of proof of overall health improvement and healing.

Like everything,  it is best to drink in moderation and do not connect it with synthetic anti-inflammatory or pain killers medicaments. Also if you are allergic to Aspirin or pregnant you should not drink this infusion. I recommend starting with a low dosage always.

Enjoy.

Eva


Chciałabym przedstawić państwu bardzo powszechne i bezpieczne zioło, które można łatwo znaleźć na łąkach europejskich i azjatyckich. Oczywiście rośnie wszędzie w Irlandii i Polsce. Roślinę można zbierać od czerwca do września. Jej nazwa to wiązówka błotna (Filipendula ulmaria).

Uważam to za tak proste, jak pójście na pobliską łąkę i zebranie jej pięknie pachnących kwiatów. Ich zapach przypomina aromat miodu. Kwiaty, liście i korzenie rosliny były wykorzystywane w starożytnej i ludowej medycynie, a korzyści wynikające z ich zastosowania zostały naukowo zatwierdzone. Pierwsze środki przeciwbólowe były produkowane z wiązówki błotnej, ponieważ odkryto, że roślina ta zawiera kwas salicylowy, który jest jednym z głównych składników Aspiryny.

Proszę znaleźć opis tej rośliny w poniższym linku:

http://www.wildflowersofireland.net/plant_detail.php?id_flower=166&wildflower=Meadowsweet

Podobnie jak Aspiryna, wiązówka błotna jest stosowana głównie w celu łagodzenia bólu. Roślina ta działa jak środek moczopędny, przydatny w dolegliwościach nerek i pęcherza, takich jak zapalenie pęcherza moczowego. Jej stosowanie zmniejsza również kwasowość żołądka i jest dobra w stanach reumatycznych, ponieważ usuwa nadmiar kwasu moczowego z organizmu.
Wiązówka błotna stosowana była w przeziębieniach, problemach z oddychaniem, niestrawności kwasowej, wrzodach trawiennych, zapaleniu stawów i reumatyzmie, chorobach skóry i biegunce.

Ja zbieram tylko kwiaty, co w zupełności mi wystarcza.

Ile kwiatów powinieneś użyć, aby zrobić napar?

,, Dawki kwiatu to 2,5 do 3,5 g na dzień i zioła 4 do 5 g uważa się za konwencjonalne. Jednak żadne badania kliniczne nie potwierdzają bezpieczeństwa ani skuteczności tych dawek. Herbatę można przygotować z 4–6 g suszonego zioła i przyjmować 3 razy dziennie ”(około 1-2 łyżek stołowych). (www.drugs.com). Badania może nie potwierdzają skuteczności natomiast praktyka tak!
Jak wszystko, napar najlepiej pić z umiarem i nie łączyć go z syntetycznymi lekami przeciwzapalnymi lub przeciwbólowymi. Również, jeśli masz uczulenie na aspirynę lub jesteś w ciąży, nie zalecam pić tego naparu.

Wskazuję natomiast na rozpoczęcie picia naparu od niskiej dawki.

Na zdrowie.

Ewa

Zdrowy oddech

Zapraszam do odsłuchania niedzielnej audycji Radia Wnet gdzie wraz z Tomaszem Wybranowskim poruszyliśmy temat sposobu prawidłowego oddychania.

Radio WNET, Studio 37 Dublin i 4evafit.ie chcą, aby słuchacze Radia WNET osiągnęli złoty środek między zdrowiem, sprawnością a wyśmienitym humorem ! Podsumowanie wydarzeń tygodnia Radia WNET” (15:00 – 18:00 czasu polskiego, 16.00-19.00 czasu irlandzkiego).

 

Słuchaj radio Wnet :

https://wnet.fm/wp-content/themes/wnet/player.php

Toxins in food

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Toxins in food.

Do you know that we can find a lot of hidden toxic substances in commonly bought foods recognized as healthy that may contain many harmful toxins?

How to find out more about them, and what should we know?

 

In one of the previous articles, I have mentioned the necessity of choosing the right foods that provide a balanced amount of natural macro and microelements.

I have pointed out the need of finding out more about the natural products and starting to cook from the most unprocessed products we can. I have written there about possible dangerous outcomes from highly processed foods consumption.

You can read this article clicking in the following link :

https://www.4evafit.ie/food-for-fuel/

What should we avoid in foods we buy when doing our regular shopping?

I have brought up the facts of the water toxicity already before. In my opinion, this is the most important information to start from as our bodies are mainly build up from the water.

Water may contain harmful substances such as chlorine, fluoride, antibiotics, plastic, or heavy metals.

If you haven’t read that article yet please click in the following link.

https://www.4evafit.ie/how-does-water-affect-your-health/

The next predominant information was about processed salt content. How badly it may affect our health if we do not cook with natural salts.  Salt is the main spice used in the kitchen, this is why I have found, it is another very important topic. Processed salt usually contains anti-caking agents and chemical purifiers.

If you wish to get to know more about this, click in the following link:

https://www.4evafit.ie/salt-in-a-diet/

What other harmful substances can we find in foods?

Pesticides

“ Pesticides are substances that are meant to control pests, including weeds.[1] The term pesticide includes all of the following: herbicideinsecticides (which may include insect growth regulators, termiticides, etc.) nematicidemolluscicidepiscicideaviciderodenticidebactericideinsect repellentanimal repellentantimicrobial, and fungicide.[2] The most common of these are herbicides which account for approximately 80% of all pesticide use.[3] Most pesticides are intended to serve as plant protection products (also known as crop protection products), which in general, protect plants from weeds, fungi, or insects.

In general, a pesticide is a chemical (such as carbamate) or biological agent (such as a virusbacterium, or fungus) that deters, incapacitates, kills, or otherwise discourages pests. Target pests can include insects, plant pathogens, weeds, mollusksbirdsmammalsfishnematodes (roundworms), and microbes that destroy property, cause nuisance, or spread disease, or are disease vectors. Along with these benefits, pesticides also have drawbacks, such as potential toxicity to humans and other species.[…]

Pesticides may cause acute and delayed health effects in people who are exposed. Pesticide exposure can cause a variety of adverse health effects, ranging from simple irritation of the skin and eyes to more severe effects such as affecting the nervous system, mimicking hormones causing reproductive problems, and also causing cancer. A 2007 systematic review found that “most studies on non-Hodgkin lymphoma and leukemia showed positive associations with pesticide exposure” and thus concluded that cosmetic use of pesticides should be decreased. There is substantial evidence of associations between organophosphate insecticide exposures and neurobehavioral alterations. Limited evidence also exists for other negative outcomes from pesticide exposure including neurological, birth defects, and fetal death.”

Propyl Paraben

This synthetical preservative is usually found in foods such as beer, sauces, desserts, soft drinks, jams, pickles, frozen dairy products, processed vegetables, and flavoring syrups, tortillas, muffins, and food dyes but also in cosmetics and pharmaceuticals.

It is very hard to believe that propylparaben chemical, generally recognized as safe by FDA is allowed in food, even there is scientific proof of its harmful effect on humans’ endocrine system.

The most commonly used parabens in food are methylparaben (food additive E218) and ethylparaben (E214) or Propylparaben (E216), Heptylparaben (E209) and Butylparaben.

You can find this chemical on the labels under other following names; Propylparaben, Propyl 4-hydroxybenzoate, 94-13-3, 4-Hydroxybenozic acid propyl ester, Propyl p-hydroxybenzoate, Nipasol, Nipazol, Propyl parahydroxybenzoate, Propyl Butex, Betacide P, N-propyl 4-hydroxybenzoate, Propylparasept, Propagin, Chemacide pk, Chemocide pk, N-Propyl  p-hydroxybenzoate, Aseptoform -P, p-Hydroxypropyl benzoate, Propyl Chemosept, Protaben P, Tegosept P, Propyl Aseptoform, Nipagin P, Nipasol P, Solbrol P, Parseptol, Preserval P, Betacine P, Bonomold OP, Nipasol M , and few more with a combination of these names.

,, Studies found that rats fed the FDA’s maximum limit for propylparaben in food had decreased sperm counts. At this dose researchers also noted small decreases in testosterone, which become significant with higher exposures (Oishi 2002).

Propylparaben acts as a weak synthetic estrogen (Routledge 1998; Kim 2011; Vo 2011). It can alter the expression of genes, including those in breast cancer cells (Terasaka 2006; Wróbel 2014). Propylparaben has been reported to accelerate the growth of breast cancer cells (Okubo 2001). And a recent study by scientists at the Harvard School of Public Health linked propylparaben to impaired fertility in women (Smith 2013).”

Propyl gallate

This food additive, considered safe by FDA,  known as n-propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, gallic acid propyl ester, n-propyl gallate, E 310 is another toxic food preservative. This antioxidant has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation. You can find this chemical in meat products, microwaveable popcorn, soup mixes, chewing gum, mayonnaise, and frozen meals.

“It is of great concern to us that the use of an endocrine-disrupting chemical in our food is considered safe by our own government,” said Johanna Congleton, Ph.D., M.S.P.H., a senior scientist at EWG. “Studies show that chemicals that disrupt hormone signaling can lead to developmental and reproductive problems.” EWG has called on the FDA to reassess the safety status of propylparaben in light of the new science that links it to hormone disruption.”

BHA (Butylated Hydroxyanisole) and BHT (Butylated Hydroxytoluene)

Butylated hydroxyanisole (BYOO-til-ay-ted hi-DROK-see-ANN-i-sole) and butylated hydroxytoluene (BYOO-til-ay-ted hi-DROK-see-TOL-yoo-een) are very popular food additives used to preserve fats and oils. They both are antioxidants, which are compounds that prevent oxygen from reacting with substances and changing them into other materials. BHA and BHT prevent the oxidation of fats and oils that would convert them into rancid, foul-smelling, harmful products.

You can find this additive in chewing gum, cereals, fast food and processed food, drinks, and snack foods but also in the food packaging, animal feed, cosmetics, and pharmaceuticals.

,, BHA orbutylated hydroxyanisole [pdf]is a synthetic antioxidant that is used to prevent fats in foods from going rancid and as a defoaming agent for yeast. First synthesized in the late 1940s,the compound began being used asa food additivearound1947.

BHT orbutylated hydroxytoluene [pdf]also stabilizes fats and is used toretain food smell, color and flavor. It too appeared on the synthetic chemical scene in the late 1940sand was used asa food additive beginning in 1954 

 Recombinant Bovine Growth Hormone (rBGH/rBST)

“ Recombinant bovine growth hormones (rBGH), also known as recombinant bovine somatotropins (rBST), are synthetic versions of the naturally occurring peptide hormone made by a cow’s pituitary glands.”

The cows are being injected with this hormone to stimulate milk production.

, rBGH or rBST, injecting cows with growth hormone stimulates milk production by increasing levels of another naturally occurring hormone called insulin-like growth factor or IGF-1.

The studies are clearly pointing out the fact that this hormone affect the cows’ health causing mastitis, lameness, and reproductive diseases but also other variety of health problems such as abomasal displacement, hypocalcemia, diarrhea, bloat, etc.

If it affects the cows do we think it doesn’t affect the humans drinking the milk and eating its by-products?

Sodium aluminum sulfate

Sodium aluminum sulfate is a white, free-flowing powdered additive that is a colorless crystal. Sodium Aluminum Sulfate is a leavening acid commonly used in baking powders. It can be found in all self-rising flours, ready baking mixes, retails cakes, cookies, muffins, etc.  It is also used as a buffer, neutralizing agent, stabilizing agent, firming agent, and as a replacement in yeast foods.

There are many studies that prove its harmful effect on the human body linked to adverse reproductive, neurological, behavioral, and developmental effects.

https://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0068.pdf

I wish to describe here many more toxic food additives however I encourage you to find the descriptions on your own if you are interested in its scientific explanation.

Even though I haven’t presented here the full list of them, you can trust me to avoid the following substances as well :

Bisphenol-A (BPA) the hormone-mimicker that is included in food and beverage is found as promoting breast and prostate cancer, affects the reproductive system, and may cause behavioral problems, obesity, and diabetes.

Sodium Nitrite/Nitrate preservatives,  commonly found in deli foods and processed are linked to many types of cancer.

Artificial Food Colouring and Dyes 

These ubiquitous chemicals have been linked to many neurological disorders.

Dioxins

These highly toxic pollutants accumulate in fatty foods and are linked to cancer, liver damage, birth defects, and endocrine and immune disruption.

Genetically Modified Organisms (GMOs)

Found in about 70 percent of processed foods with corn-, soy-, cottonseed-, canola-, and sugar beet-based ingredients. Many studies present that GMO foods cause gastrointestinal and immune disorders, accelerated aging, and infertility. Simply I encourage you to use as little of processed foods as possible and to cook from the most natural products. Reading the labels and recognizing the most harmful chemicals is an advantage. The more strange names labeled, the more possible is, they are artificial and toxic.

Without obsessing yourself with label reading, chose natural products, and cook from them.

Besides that most of these harmful substances can be avoided by not choosing the products that contain them to consume, the hardest to avoid are pesticides.

The only option to fully avoid pesticides is to grow your own pesticide-free vegetables.

If you cant grow your own vegetables, try to find locally and organically produced.

To get rid of the pesticide content in the vegetables and fruits you can try to use the following methods that help out to clean them out of them, partly at least. First of all always rinse, rub and scrub fruits and vegetables under purified clean water.

You can soak the vegetables and fruits in a water and salt, water and vinegar or water and baking powder solutions. Also peeling the vegetables and fruits help to reduce pesticide consumption as most of them are concentrated at the skin part however they do penetrate deeper into the plant unfortunately too.

As you see there are a variety of methods of how to avoid these toxic substances.

Be aware of them and try to avoid them whenever is possible to reduce the risks of health problems.

Eva


 

Toksyny w żywności.

Czy wiesz, że możemy znaleźć wiele ukrytych toksycznych substancji w powszechnie kupowanej żywności uznanej za zdrową, która może zawierać wiele szkodliwych toksyn?

Jak dowiedzieć się więcej na ich temat i co powinniśmy wiedzieć?

 

W jednym z poprzednich artykułów wspomniałam o konieczności wyboru odpowiedniej żywności, która zapewnia zrównoważoną ilość naturalnych makro i mikroelementów.

Zwróciłam uwagę na potrzebę doinformowania się o produktach naturalnych i rozpoczęcia gotowania z  wykorzystaniem najbardziej nieprzetworzonych produktów, kiedy tylko możemy. Pisałam również o możliwych niebezpiecznych skutkach wynikających ze spożywania wysoko przetworzonej żywności.

Możesz przeczytać ten artykuł, klikając następujący link:

 

 

Czego powinniśmy unikać w żywności, którą kupujemy, robiąc nasze regularne zakupy?

Już wcześniej przytoczyłam  w jednym artykułów kilka faktów dotyczących toksyczności wody. Moim zdaniem jest to najważniejsza informacja na początek, ponieważ nasze ciała składają  się głównie z wody.

Woda może zawierać szkodliwe substancje, takie jak chlor, fluor, antybiotyki, platik, czy metale ciężkie.

Jeśli jeszcze nie przeczytałeś tego artykułu, kliknij poniższy link.

 

 

 

Kolejną ważną informacją to skład przetworzonej soli. Zwróciłam uwagę na to, jak bardzo przetworzona sól może źle wpłynąć na nasze zdrowie. Sól jest główną przyprawą używaną w kuchni, dlatego wskazałam na to jako kolejny bardzo ważny temat do poruszenia. Przetworzona sól zwykle zawiera środki przeciwzbrylające i inne chemiczne dodatki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij następujący link:

 

 

Jakie inne szkodliwe substancje możemy znaleźć w żywności?

Pestycydy

„Pestycydy to substancje przeznaczone do zwalczania szkodników, w tym chwastów. Termin pestycyd obejmuje wszystkie następujące składniki: herbicyd, insektycydy (które mogą obejmować regulatory wzrostu owadów, termitycydy itp.), Nicieniobójczy, mięczakobójczy, piscyobójczy ,obójczy, rodentycydowy, bakteriobójczy, odstraszający owady, odstraszający zwierzęta, przeciwdrobnoustrojowy i grzybobójczy.  Najczęstsze z nich to herbicydy, które stanowią około 80% wszystkich zastosowań pestycydów.  Większość pestycydów ma służyć jako środki ochrony roślin (znane również jako środki ochrony roślin), które ogólnie chronią rośliny przed chwastami, grzybami lub owadami.
Ogólnie, pestycyd jest środkiem chemicznym (takim jak karbaminian) lub biologicznym (takim jak wirus, bakteria lub grzyb), który odstrasza, obezwładnia, zabija lub w inny sposób zniechęca do szkodników. Docelowe szkodniki mogą obejmować owady, patogeny roślin, chwasty, mięczaki, ptaki, ssaki, ryby, nicienie (glisty) i mikroby, które niszczą własność, powodują uciążliwość lub rozprzestrzeniają choroby lub są wektorami chorób. Oprócz tych korzyści pestycydy mają również wady, takie jak potencjalna toksyczność dla ludzi i innych gatunków. […]
Pestycydy mogą powodować ostre i opóźnione skutki zdrowotne u osób narażonych. Narażenie na pestycydy może powodować szereg niekorzystnych skutków zdrowotnych, od prostego podrażnienia skóry i oczu do bardziej poważnych skutków, takich jak wpływ na układ nerwowy, na  system rozrodczy, a także powodujących raka. W systematycznym przeglądzie z 2007 r. stwierdzono, że „większość badań dotyczących chłoniaka nieziarniczego i białaczki wykazała pozytywne powiązania z ekspozycją na pestycydy”, w związku z czym doszła do wniosku, że należy ograniczyć stosowanie pestycydów w celach kosmetycznych. Istnieją poważne dowody na związek między narażeniem na środki owadobójcze z udziałem fosforoorganicznych związków a zmianami neurobehawioralnymi. Istnieją również ograniczone dowody na inne negatywne skutki narażenia na pestycydy, w tym neurologiczne, wady wrodzone i śmierć płodu.”

Propyl Paraben

Ten syntetyczny środek konserwujący zwykle znajduje się w produktach spożywczych, takich jak piwo, sosy, desery, napoje bezalkoholowe, dżemy, pikle, mrożone produkty mleczne, przetworzone warzywa i syropy smakowe, tortille, babeczki i barwniki spożywcze, ale także w kosmetykach i produktach farmaceutycznych.

Bardzo trudno uwierzyć, że substancja chemiczna propyloparabenu, ogólnie uznana przez FDA za bezpieczną, jest dozwolona w żywności, nawet jeśli istnieją naukowe dowody na jej szkodliwe działanie na układ hormonalny człowieka.
Najczęściej stosowanymi parabenami w żywności są metyloparaben (dodatek do żywności E218) i etyloparaben (E214) lub propyloparaben (E216), heptyloparaben (E209) i butyloparaben.

Możesz znaleźć tę substancję chemiczną na etykietach pod innymi następującymi nazwami; Propyloparaben, 4-hydroksybenzoesan propylu, 94-13-3, ester propylowy kwasu 4-hydroksybenozowego, p-hydroksybenzoesan propylu, nipasol, nipazol, parahydroksybenzoesan propylu, butyl propylu, betacyd P, N-propylo 4-hydroksybenzoesan, propyloparaza, propagina, Chemacide pk, Chemocide pk, N-propyl p-hydroksybenzoesan, Aseptoform-P, p-hydroksypropylobenzoesan, Propyl Chemosept,
Protaben P, Tegosept P, Aseptoform propylu, Nipagin P, Nipasol P, Solbrol P, Parseptol, Preserval P, Betacine P, Bonomold OP, Nipasol M i kilka innych z kombinacją tych nazw.

,, Badania wykazały, że szczury karmione przez FDA maksymalnym limitem propyloparabenu w żywności zmniejszyły liczbę plemników. Przy tej dawce badacze zauważyli również niewielkie spadki testosteronu, które stają się znaczące wraz z wyższą ekspozycją (Oishi 2002).
Propyloparaben działa jako słaby syntetyczny estrogen (Routledge 1998; Kim 2011; Vo 2011). Może zmieniać ekspresję genów, w tym genów w komórkach raka piersi (Terasaka 2006; Wróbel 2014). Doniesiono, że propyloparaben przyspiesza wzrost komórek raka piersi (Okubo 2001). Ostatnie badania naukowców z Harvard School of Public Health powiązały propyloparaben z upośledzoną płodnością u kobiet (Smith 2013). ”

Galusan propylu
Ten dodatek do żywności, uważany przez FDA za bezpieczny, znany jako 3,4,5-trihydroksybenzoesan n-propylu, ester propylowy kwasu galusowego, galusan n-propylu, E 310 jest kolejnym toksycznym środkiem konserwującym żywność. Ten przeciwutleniacz został dodany do żywności zawierającej oleje i tłuszcze, aby zapobiec utlenianiu. Ten związek chemiczny można znaleźć w produktach mięsnych, popcornie z mikrofalówki, mieszankach do zup, gumie do żucia, majonezie i mrożonych posiłkach.

„Jest dla nas bardzo niepokojące, że stosowanie substancji chemicznych zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w naszej żywności jest uważane przez nasz rząd za bezpieczne”, powiedziała dr Johanna Congleton, M.S.P.H., starszy naukowiec w EWG. „Badania pokazują, że substancje chemiczne zakłócające sygnalizację hormonalną mogą prowadzić do problemów rozwojowych i rozrodczych.” EWG wezwała FDA do ponownej oceny stanu bezpieczeństwa propyloparabenu w świetle nowej nauki, która łączy go z zaburzeniami hormonalnymi.”

BHA (butylowany hydroksyanizol) i BHT (butylowany hydroksytoluen)

Butylowany hydroksyanizol (BYOO-til-ay-ted hi-DROK-patrz-ANN-i-sole) i butylowany hydroksytoluen (BYOO-til-ay-ted hi-DROK-see-TOL-yoo-een) są bardzo popularnymi dodatkami do żywności stosowane do konserwacji tłuszczów i olejów. Oba są przeciwutleniaczami, które są związkami, które zapobiegają reakcji tlenu z substancjami i zamianie ich w inne materiały. BHA i BHT zapobiegają utlenianiu tłuszczów i olejów, które zamieniają je w zjełczałe, śmierdzące i szkodliwe produkty.

Ten dodatek można znaleźć w gumie do żucia, płatkach śniadaniowych, fast foodach i żywności przetworzonej, napojach i przekąskach, ale także w opakowaniach żywności, paszach dla zwierząt, kosmetykach i środkach farmaceutycznych.

,, Orbutylowany hydroksyanizol BHA [pdf] jest syntetycznym przeciwutleniaczem, który jest stosowany w celu zapobiegania jełczeniu tłuszczów w żywności i jako środek przeciwpieniący dla drożdży. Po raz pierwszy zsyntetyzowany pod koniec lat 40. XX wieku związek ten zaczął być stosowany jako dodatek do żywności około 1947 r.

Orbutylowany hydroksytoluen BHT [pdf] również stabilizuje tłuszcze i jest stosowany do utrzymania zapachu, koloru i smaku żywności. Pojawił się również na scenie syntezy chemicznej pod koniec lat 40. XX wieku i był stosowany jako dodatek do żywności od 1954 r. „

Rekombinowany bydlęcy hormon wzrostu (rBGH / rBST)

„Rekombinowane bydlęce hormony wzrostu (rBGH), znane również jako rekombinowane bydlęce somatotropiny (rBST), są syntetycznymi wersjami naturalnie występującego hormonu peptydowego wytwarzanego przez przysadkę mózgową krowy”.

Krowom wstrzykuje się ten hormon, aby stymulować produkcję mleka.

rBGH lub rBST, wstrzyknięcie krowom hormonu wzrostu stymuluje produkcję mleka poprzez zwiększenie poziomu innego naturalnie występującego hormonu zwanego insulinopodobnym czynnikiem wzrostu lub IGF-1.

Badania wyraźnie wskazują na fakt, że hormon ten wpływa na zdrowie krów powodujące zapalenie sutka, kulawizny i choroby rozrodcze, ale także inne problemy zdrowotne, takie jak przemieszczenia trawieńca, hipokalcemia, biegunka, wzdęcia itp.

Jeśli wiemy, że hormon ten ma szkodliwy  wpływ na krowy, to nie wpływa on na ludzi pijących mleko i jedzących z niego wytwarzanych produktów?

Siarczan glinowo-sodowy

Siarczan glinowo-sodowy to biały, sypki sproszkowany dodatek, który jest bezbarwnymi kryształami. Siarczan glinowo-sodowy jest kwasem spulchniającym powszechnie stosowanym w proszkach do pieczenia. Można go znaleźć we wszystkich samodzielnie rosnących mąkach, gotowych mieszankach do pieczenia, gotowych ciastachi  ciasteczkach czy babeczkach itp. Jest również stosowany jako bufor, środek neutralizujący, środek stabilizujący, środek ujędrniający i jako zamiennik w produktach drożdżowych.

Istnieje wiele badań, które dowodzą, że ma szkodliwy wpływ na ludzkie ciało, związany z niekorzystnymi skutkami reprodukcyjnymi, neurologicznymi, behawioralnymi i rozwojowymi.

https://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0068.pdf

Chciałabym tu opisać o wiele więcej różnych toksycznych dodatków do żywności, jednak zachęcam do samodzielnego znalezienia ich naukowych opisów, gdyż informacji tych jest naprawdę dużo. Mimo że nie przedstawiłam tutaj ich pełnej listy, możesz mi zaufać, że należy unikać również następujących substancji:

Bisfenol-A (BPA), hormon naśladujący, który jest zawarty w żywności i napojach, jest uznawany za promujący raka piersi i prostaty, wpływa na układ rozrodczy i może powodować problemy behawioralne, otyłość i cukrzycę.

Azotyn sodu / konserwanty azotanowe, powszechnie występujące w żywności delikatesowej i przetworzonej, są powiązane z wieloma rodzajami raka.

Barwniki do żywności sztucznej.
Te wszechobecne substancje chemiczne są powiązane z wieloma zaburzeniami neurologicznymi.

Dioksyny.
Te wysoce toksyczne zanieczyszczenia gromadzą się w tłustych produktach spożywczych i są powiązane z rakiem, uszkodzeniem wątroby, wadami wrodzonymi oraz zaburzeniami endokrynologicznymi i immunologicznymi.

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).


Występują w około 70 procentach przetworzonej żywności ze składnikami na bazie kukurydzy, soi, nasion bawełny, rzepaku i buraków cukrowych. Wiele badań pokazuje, że żywność GMO powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe i immunologiczne, przyspieszone starzenie i bezpłodność.
Zachęcam do używania jak najmniej przetworzonej żywności i gotowania z najbardziej naturalnych produktów. Zalecam czytanie etykiet i rozpoznawanie na nich tych najbardziej szkodliwych chemikaliów. Im dziwniejsze nazwy są na nich oznaczone, tym bardziej możliwe, że są one sztuczne i toksyczne.
Bez obsesji na punkcie czytania etykiet, wybieraj naturalne produkty i po prostu z nich gotuj samodzielnie.


Mimo że większości tych szkodliwych substancji można uniknąć, po prostu nie kupując produktów, które je zawierają to, najtrudniejsze do uniknięcia są pestycydy. Jedyną opcją, aby całkowicie uniknąć pestycydów, jest uprawa własnych warzyw wolnych od pestycydów.
Jeśli nie możesz uprawiać własnych warzyw, spróbuj znaleźć lokalne i ekologicznie.
Aby pozbyć się pestycydów w warzywach i owocach, możesz spróbować zastosować następujące metody, które przynajmniej częściowo pomagają je usunąć.
Przede wszystkim zawsze płucz, pocieraj i szoruj owoce i warzywa pod czystą wodą.Warzywa i owoce można moczyć w roztworach z wody i soli, wody i octu lub w wody i sody oczyszczonej. Obieranie warzyw i owoców pomaga również zmniejszyć spożycie pestycydów, ponieważ większość z nich jest skoncentrowana na skórce, jednak wnikają one niestety również głębiej w roślinę.Jak widać, istnieje wiele metod unikania tych toksycznych substancji które sztucznie wprowadzane są w żywność.

Spróbuj zapamiętać niektóre z tych nazw i staraj się ich unikać, gdy tylko jest to możliwe, aby zmniejszyć ryzyko problemów zdrowotnych wynikających z ich nadmiernego spożycia.

Ewa Witek