9 Tibetan Breaths

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Do we breathe healthily?

We all know that breathing is a crucial fundament of living. When we stop breathing we stop being a life. We can not survive without oxygen. Breathing in oxygen is the most important element of being alive. Knowledge of how to breathe correctly to support and maintain good health is very essential. This video was created to inspire you on how to work with your breathing system. This breathing method is based on Tibetan Philosophy where we meditate using the breath. You work on the breathing system but at the same time, you cleanse and purify your energetical body.

You can repeat this breathing cycle as many times as you wish.


 

Czy oddychamy zdrowo?

Wszyscy wiemy, że oddychanie jest kluczową podstawą życia. Kiedy przestajemy oddychać, przestajemy żyć. Nie możemy przetrwać bez tlenu. Oddychanie jest najważniejszym elementem życia. Bardzo ważna jest znajomość prawidłowego oddychania w celu utrzymania zdrowia. Ten film został stworzony, aby zainspirować Cię do pracy ze swoim układem oddechowym. Ta metoda oparta jest na filozofii tybetańskiej, w której medytujemy za pomocą oddechu. Pracujesz z układem oddechowym, ale jednocześnie oczyszczasz ciało fizyczne i energetyczne.

Możesz powtórzyć całe ćwiczenie tyle razy, ile potrzebujesz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *