Tsa Lung

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Tsa Lung is Tibetan breathing, movement, and visualization Meditation.

This practice teaching is to work with your breathing system but also to develop vital energy (lung), or prana, in the energy channels (tsa) of the body. I recommend repeating this breathing exercise cycle at least 3 times.


Tsa Lung to tybetańska forma medytacji , która łączy oddech, ruch i wizualizacje. Ta praktyka polega na pracy z układem oddechowym, ale także na rozwijaniu energii życiowej lub prany w kanałach energetycznych (tsa) ciała. Zalecam, aby powtórzyć to ćwiczenie minimum trzy razy.

9 Tibetan Breaths

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Do we breathe healthily?

We all know that breathing is a crucial fundament of living. When we stop breathing we stop being a life. We can not survive without oxygen. Breathing in oxygen is the most important element of being alive. Knowledge of how to breathe correctly to support and maintain good health is very essential. This video was created to inspire you on how to work with your breathing system. This breathing method is based on Tibetan Philosophy where we meditate using the breath. You work on the breathing system but at the same time, you cleanse and purify your energetical body.

You can repeat this breathing cycle as many times as you wish.


 

Czy oddychamy zdrowo?

Wszyscy wiemy, że oddychanie jest kluczową podstawą życia. Kiedy przestajemy oddychać, przestajemy żyć. Nie możemy przetrwać bez tlenu. Oddychanie jest najważniejszym elementem życia. Bardzo ważna jest znajomość prawidłowego oddychania w celu utrzymania zdrowia. Ten film został stworzony, aby zainspirować Cię do pracy ze swoim układem oddechowym. Ta metoda oparta jest na filozofii tybetańskiej, w której medytujemy za pomocą oddechu. Pracujesz z układem oddechowym, ale jednocześnie oczyszczasz ciało fizyczne i energetyczne.

Możesz powtórzyć całe ćwiczenie tyle razy, ile potrzebujesz.

Beginner Yoga Asana 4EvaFit

Welcome

This Yoga asana is made for all the beginners. If you have never tried Yoga before, this video is for you!
Try it and let me know how you feel.
If you need assistance, there is personal live coaching available.
Message me to arrange your training 
Namaste
Eva


Witam 
Ten przyklad Jogi Asany przeznaczony jest dla wszystkich początkujących.

Jeśli nigdy wcześniej nie próbowałeś jogi, ten film jest dla Ciebie!
Spróbuj i daj mi znać, jak się czujesz.
Jeśli potrzebujesz pomocy, dostępny jest osobisty coaching na żywo.
Wyślij mi wiadomość, aby umówić się na szkolenie 
Namaste
Eva