Back
[ przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku ]
Life is for living, so why aren’t we living life to the full?
Today’s World filled with stress, aggression, unnecessary materialistic concerns can let your own life just pass by… We live in World, where we battle to get this or that, to pay bills, to get fit and healthy, to be ‘’perfect’’ in the other’s eyes, to feel enough for someone. That makes us lose our relationship with our self and not be able to create healthy relationships with others.
How to live healthier, happier, more fulfilled lives? How to choose an appropriate way?
Connemara Escape is a simple guide of Holistic Living, connecting you with Mother Earth and Universe helping to create the real You,  discovering Your path, and living purpose in this World.
Once you decide, you get the power to change anything.
Sometimes you need to escape to find yourself.
Connemara Escape is one of the ways …
——————————————————————————————-

Życie jest po to aby nim żyć, dlaczego więc nie żyjemy pełnią życia?
Dzisiejszy świat przepełniony stresem, agresją, niepotrzebnymi problemami materialistycznymi może spowodować ze twoje własne życie tylko cie ominie… Żyjemy w świecie, w którym o wszystko walczymy , o to aby mieć na rachunki, aby być sprawnym i zdrowym, poczuć się „doskonałym” „w oczach drugiej osoby, aby czuć, że jest się wystarczająco dobrym. To wszystko powoduje, że tracimy relacje z samym sobą i nie jesteśmy w stanie stworzyć zdrowych relacji z innymi.
Jak żyć zdrowszym, szczęśliwszym, pełniejszym życiem?
Jak znaleźć na to odpowiedni sposób?
Connemara Escape to prosty przewodnik holistycznego życia, który daje ci sposoby na połączenie cię z Matką Ziemią i Wszechświatem, pomagając stworzyć prawdziwego Ciebie, odkrywając Twoją ścieżkę i cel w tym Świecie.
Kiedy sam o tym zadecydujesz, dostaniesz moc, którą możesz zmienić wszystko.
Czasami trzeba uciec, aby to odnaleźć.
Connemara Escape to miejsce , które ci na to pozwoli.

 

  www.facebook.com/connemaraescape/

www.instagram.com/connemaraescape/