Foraging as a lifestyle.

Foraging as a lifestyle.

Wild foods and herbalism are becoming popular again what makes me really happy. There are many available sources of information about wild edible plants and the healing properties of herbs that you can find on your own walking down the local meadows, forests, lakes, and river banks, and seashore. The new trends of foraging and herbs picking bring the memory of our ancestors’ way of living. Their knowledge about how to survive not to starve to death can be adapted to our present time, even though we have so much food available to us in the shops.

 

Presently foraging and herbalism became a new way of how to survive again.

It is a way to survive the possibility of getting serious illnesses from eating industrial and commercial foods. Wild plants and herbs are simply helping to get nontoxic food options that support our health and are used in dietary treatments to assist in the healing processes of your body.

Foraging is seeking and gathering naturally occurring wild plants that are available to eat all around us. Foraging is the oldest human method of gathering food that the aim is to look for its wild resources.

“ Herbalism is the study of pharmacognosy and the use of medicinal plants. Plants have been the basis for medical treatments through much of human history, and such traditional medicine is still widely practiced today. Modern medicine makes use of many plant-derived compounds as the basis for evidence-based pharmaceutical drugs.[…] The scope of herbal medicine is sometimes extended to include fungal and bee products, as well as mineralsshells, and certain animal parts. “

Foraging and herbs picking can be done throughout a year however the most of the foods you can obviously get are from early spring to late autumn.

There are few very important tips to look at  before you go to start picking the wild foods and herbs:

  1. Make sure that you are 100% sure of what you are picking, that it is the right plant. Read about the plant you wish to harvest. Seek for a food description confirming the information from a few different sources.
  2. Investigate the area. Make sure that the environment is free from harmful pesticides. Some farmers spray their lands with toxic solutions to get rid of weeds.
  3. Get information about how to harvest a certain plant. When is the best time to harvest it and how to do it to not to destroy the land and plant itself? Always make sure that you find a couple of different areas of certain plants to not harvest everything out from a small area.
  4. Harvest only that much that is needed. Do not waste the plants, simply throwing them away because you got too much of it. If you did, share it with other people.
  5. Get the information about how to prepare to plant to make it edible. Some plants need to be dried, cooked, etc to make them free from toxic substances they may contain.
  6. Make sure that every time you go foraging you take from the land not only what you need, but also what the land doesn’t need. Take a bag with you and pick up plastic bottles and rubbish on your way too. In this way, you will help the land to rejuvenate and reborn.

What kind of foods can you find in a wild?

Wild strawberries, raspberries, blackberries, bilberries, red berries, wild apples, wild cherries, plums, Aronia, rosehip, rowan berries, hawthorn berries, elderberries, hazelnuts, thistle, wild carrot, sorrel, onion, garlic, mushrooms, dandelion, wild lettuce, mint, meadowsweet, fireweed, mullein, gorse, garlic mustard, yarrow, cattail, daisy flower and many more.

The amount of available wild choice of food is huge. I am encouraging you to get to know at least some of them and cook using them or eat them raw if that’s possible.

You will need to learn about them as some of the herbs or wild foods can be toxic too. You must be 100% sure about what kind of plant do you pick and how to prepare it to make it edible. Some plants can be eaten raw too. The good news is that is not really that hard. Once you get to know some plants it will become easy for you to recognize them straight away.

I am inviting you to read some of my previous posts where I have used wild plants to cook from.

Gorse

https://www.4evafit.ie/sweet-gorse/

Elderflower

https://www.4evafit.ie/elder-flower/

Sorrel

https://www.4evafit.ie/sorrel-soup/

Ground Ivy

https://www.4evafit.ie/ground-ivy/

Meadowsweet

https://www.4evafit.ie/meadowsweet/

Plantain

https://www.4evafit.ie/ribwort-plantain-plantago-lanceolata/

Eva

 


 

Zbieractwo jako styl życia.

Photo : Piotr Kwasnik

Dzikie pokarmy i ziołolecznictwo ponownie staja się bardzo popularne, co bardzo cieszy. Dostępnych jest wiele źródeł informacji o dzikich roślinach jadalnych i leczniczych właściwościach ziół, które można znaleźć samodzielnie, spacerując po lokalnych łąkach, lasach oraz brzegach rzek, jezior i mórz.


Nowy trend zbieractwa dzikich roślin i ziół przypomina nam o sposobie życia naszych przodków. Ich wiedzę o tym, jak przetrwać, by nie umrzeć z głodu, można dostosować do naszych czasów, mimo że w sklepach mamy tak dużo wyboru różnego jedzenia.
Zbieractwo i ziołolecznictwo stały się obecnie nowym sposobem na przetrwanie. Jest to sposób na przetrwanie możliwości zachorowania na poważne choroby spowodowane spożywaniem żywności przemysłowej i komercyjnej. Dzikie rośliny i zioła pomagają nam po prostu w uzyskaniu możliwości spożywania nietoksycznych potraw, które wspierają nasze zdrowie i są stosowane w kuracjach dietetycznych, aby wspomóc procesy uzdrawiania organizmu.

Zbieractwo tzw. foraging to poszukiwanie i zbieranie naturalnie występujących dzikich roślin, które są dostępne do jedzenia wokół nas. Foraging to najstarsza ludzka metoda zdobywania pożywienia, której celem jest poszukiwanie jej dzikich zasobów.

Ziołolecznictwo to nauka o farmakognozji i stosowaniu roślin leczniczych. Rośliny były podstawą leczenia przez większość historii ludzkości, a taka tradycyjna medycyna jest nadal szeroko praktykowana. Współczesna medycyna wykorzystuje wiele związków pochodzenia roślinnego jako podstawę leków farmaceutycznych opartych na faktach. […] Zakres ziołolecznictwa jest czasami rozszerzany o produkty grzybowe i pszczelarskie, a także minerały, muszle i niektóre części zwierzęce. 

Zbieractwo i ziołolecznictwo można stosować przez cały rok, jednak większość pokarmów, które można zbierać, występuje w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Jest kilka bardzo ważnych wskazówek, na które należy zwrócić uwagę, zanim zaczniesz zbierać dziką żywność i zioła:

1. Upewnij się, że jesteś w 100% pewien, co zbierasz; że jest to właściwa roślina. Przeczytaj o roślinie, którą chcesz zebrać. Poszukaj opisu tej rośliny, potwierdzając informacje o niej z kilku różnych źródeł.
2. Zbadaj okolicę. Upewnij się, że środowisko, w którym zbierasz, jest wolne od szkodliwych pestycydów. Niektórzy rolnicy opryskują swoje ziemie toksycznymi substancjami, aby pozbyć się chwastów.
3. Uzyskaj informacje o tym, jak zebrać określoną roślinę. Kiedy jest najlepszy czas na jej zbiory i jak to zrobić, aby nie zniszczyć ziemi i samej rośliny. Zawsze upewnij się, że znajdziesz kilka różnych miejsc ,w których rośnie dana roślina, aby nie zebrać wszystkiego z jednego małego obszaru.
4. Zbierz tylko tyle, ile potrzeba. Nie marnuj roślin, po prostu wyrzucając je, gdyż zebrałeś za dużo. Jeśli masz za dużo, podziel się z innymi. 
5. Uzyskaj informacje o tym, jak przygotować daną roślinę, aby była jadalna. Niektóre rośliny muszą być suszone, gotowane itp., aby były wolne od toksycznych substancji, które mogą zawierać.
6. Upewnij się, że za każdym razem, gdy idziesz pozbierać rośliny, zabierasz z tej okolicy nie tylko to, czego potrzebujesz, ale także to, czego ziemia nie potrzebuje. Weź ze sobą torbę, a po drodze zbieraj plastikowe butelki i śmieci. W ten sposób pomożesz ziemi się odrodzić.

Jakie dzikie pokarmy można znaleźć ?

Poziomki, maliny, jeżyny, borówki, czerwone jagody, dzikie jabłka, czereśnie, śliwki, aronie, dziką różę, jagody jarzębiny, jagody głogu, czarnego bzu, orzechy laskowe, oset, dziką marchew, szczaw, cebulę, czosnek, grzyby, mniszek lekarski, dziką sałatę, mięte, wiązówkę błotną, wierzbówkę kiprzyce, dziewannę, kolcolist, musztardę czosnkową, krwawnik pospolity, ożypałkę, kwiat stokrotki i wiele innych.
Ilość dostępnych dzikich pokarmów jest ogromna. Zachęcam do poznania przynajmniej niektórych z nich i ich gotowania lub jedzenia na surowo, jeśli to możliwe.
Będziesz musiał się o nich trochę dowiedzieć, ponieważ niektóre zioła lub dzikie pokarmy mogą być również toksyczne. Musisz mieć 100% pewność, jaką roślinę zbierasz i jak ją przygotować, aby stała się jadalna. Niektóre rośliny można również jeść na surowo. Dobra wiadomość jest taka, że ​​nie jest to wcale takie trudne. Gdy poznasz niektóre rośliny, od razu rozpoznasz je w dzikim terenie.

Zapraszam do przeczytania niektórych moich poprzednich postów, w których używałam dzikich roślin do gotowania.

Kolcolist
https://www.4evafit.ie/sweet-gorse/

Czarny bez

Elder Flower

Szczaw
https://www.4evafit.ie/sorrel-soup/

Bluszczyk kurdybanek

Ground Ivy

Wiązówka błotna
https://www.4evafit.ie/meadowsweet/

Babka lancetowata

Ribwort Plantain (Plantago lanceolata)

Zapraszam do indywidualnej konsultacji , która obejmuje aspekty natury ciała, ducha i umysłu, po której będzie od razu można wprowadzić wiele zmian, które korzystnie wpłyną na poprawę zdrowia na wszystkich tych poziomach.

[email protected]

www.4evafit.ie

Ewa Witek

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *