Sweet Gorse

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Beautifully flowering gorse is just calling you to harvest its petals all around Ireland.
I know, it is spiky but if you go for a walk and harvest just the tops from many different bushes it would not be that hard … I think it is a great way to meditate. The fact it is spiky, makes you being much more focused on what you do, not to hurt yourself. That means the harvest process makes you being present, here and now.

What is gorse being used for?

– You can use fresh or dried flower petals for an infusion drink
– You can make a lovely sweet syrup out of it
– You can make jam
– You can add fresh petals to salads, smoothies or pancakes ( do not it too much of the resh petals)
– You can pickle the gorse flowers
– You can use the petals to make homemade soaps, body tonics or perfumes or even use it as a dye.

The interesting fact about the gorse is that it was used as a fire starter in the past. People were using it in the stove cookers. It burns very quickly and gives extremely high heat straight away, so be aware not to do any open fire close by these plants… It may be too dangerous for you and for the plants. The famous gorse mills were used to prepare this plant to be used as a fodder for cattle and horses. I wonder why can’t we do it now, instead of feeding animals with synthetics ones …

I have prepared the lovely gorse syrup. It was tested by Irish Farmer from my neighborhood. The review was excellent. It tastes brilliant he said.

How to prepare it?

– I have prepared about 4 liters of Gorse Flower Petals
– 2 + 2 liters of fluoride-free water
– about 750 g of sugar (I have used simple white sugar, but you can use coconut sugar or honey if you wish)

Preparation time:

Start in the evening.
Use a pot and throw the petals in adding the first 2 liters of fluoride-free water. Bring to the boil but take off the heat straight after (do not keep boiling, once it does remove from the heat). Cover with lid and let it stay like this until the next day evening.
Squeeze the petals out of the water to another pot (I used my hand to do it).
Add the remaining 2 liters ( fluoride-free ) of water and sugar. Let the sugar melt. Do not boil. Pour in the ready juice to clean hot jars and cover with a lid. Turn upside down.
I pasteurized them for 2-3 minutes in the large pot, simply placing them there (still upside down) adding hot boiling water just to cover the lids and I boiled all for a maximum of 3 minutes. Removed the jars straight after and let them cool down (still upside down)
Next morning you can turn them up.
Isn’t simple?

Kids will love it too.


Pięknie kwitnący Kolcolist zaprasza do jego zbierania. Kwitnie w całej Irlandii.
Wiem, że jest kolczasty, ale jeśli pójdziesz na spacer i będziesz zbierać same szczyty z wielu różnych krzewów, nie będzie to takie trudne … Myślę, że jest to świetny sposób na medytację. Fakt, że jest kolczasty, sprawia, że ​​bardziej skupiasz się na tym, aby nie zrobić sobie krzywdy, aby po prostu się nie pokłuć. Oznacza to, że zbierając go, ​​jesteś obecny w tu i teraz …

Do czego może służyć Kolcolist ?

– Do naparów można użyć świeżych lub suszonych płatków kwiatu.
– Możesz z niego zrobić piękny słodki syrop.
– Możesz zrobić dżem.
– Możesz dodawać świeże płatki do sałatek, koktajli lub naleśników (nie przesadzaj z ilością jedzenia świeżych płatków)
– Możesz ukisić kwiaty jak ogórki.
– Możesz użyć płatków do przygotowania domowych mydeł, toników do ciała lub perfum, a nawet użyć go jako barwnika do materiałów.

Ciekawostką jest, że w przeszłości Kolcolist był używany jako rozpałka do ognia. Ludzie używali go w piecach do gotowania, gdyż szybko osiągał bardzo wysoką temperaturę palenia pod kuchenka do gotowania. Płonie bardzo szybko, więc uważaj, aby nie robić w pobliżu żadnych ognisk … Może to być zbyt niebezpieczne dla ciebie i dla rośliny. Słynne młyny Kolcolistów przygotowywały tę roślinę jako karmę dla bydła i koni. Zastanawiam się, dlaczego teraz nie możemy tego robić, zamiast karmić zwierzęta syntetycznymi karmami hodowlanymi… ?

Przygotowałam cudowny syrop. Został sprawdzony przez miejscowego irlandzkiego rolnika z sąsiedztwa. Opinia była doskonała. Smakuje genialnie, powiedział.

Jak przygotować syrop?

– Przygotowałam około 4 litrów kwiatu Kolcolistu.
– 2 + 2 litry wody bez fluoru.
– około 750 g cukru (użyłam prostego cukru białego, ale lepiej użyć cukru kokosowego lub miodu, jeśli chcesz).

Czas przygotowania:

Zacznij wieczorem.
Użyj garnka i wrzuć płatki, dodając pierwsze 2 litry wody bez fluoru. Doprowadzić do wrzenia, ale zaraz po zdejmij szybko z palnika (nie gotuj). Przykryj pokrywką i odstaw do następnego dnia wieczorem.
Następnego dnia, wyciśnij płatki z wody do innego garnka (użyłam do tego rak).
Dodaj pozostałe 2 litry wody (bez fluoru) i cukier. Podgrzej lekko, aby cukier się rozpuścił. Nie gotuj. Wlej gotowy sok do gorących słoików i szczelnie zamknij pokrywką. Obróć do góry nogami.
Pasteryzowałam je dodatkowo przez 2-3 minuty w dużym garnku, po prostu umieszczając w nim słoiki (wciąż do góry nogami), dolałam gorącą wrzącą wodę tylko do wysokości przykrycia pokrywek i gotowałam wszystko przez maksymalnie 3 minuty. Wyjęłam słoiki zaraz potem i pozwoliłam im ostygnąć (wciąż do góry nogami).
Następnego ranka możesz je odwrócić.
Czyż nie jest to proste?

Taki sok jest wspaniała alternatywa do picia, kiedy znudzony jesteś smakiem czystej wody.

Uwielbiać go również będą dzieci.

Smacznego.

Ewa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *