Tsa Lung

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Tsa Lung is Tibetan breathing, movement, and visualization Meditation.

This practice teaching is to work with your breathing system but also to develop vital energy (lung), or prana, in the energy channels (tsa) of the body. I recommend repeating this breathing exercise cycle at least 3 times.


Tsa Lung to tybetańska forma medytacji , która łączy oddech, ruch i wizualizacje. Ta praktyka polega na pracy z układem oddechowym, ale także na rozwijaniu energii życiowej lub prany w kanałach energetycznych (tsa) ciała. Zalecam, aby powtórzyć to ćwiczenie minimum trzy razy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *