Back

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Hello, ? I am Eva from Poland living and broadcasting from beautiful Irish Connemara. I am sharing my content in English and Polish.

Welcome to my page where I share with you the practice at the levels of Body-Mind, and Spirit.

I am a qualified Personal Trainer, Mindfulness Coach, Yoga Teacher, Pilates Instructor, Nutrition Adviser, and Spiritual Healer who brings the overall holistic approach to Wellbeing.

I am living and coaching in Connemara co. Galway however, I am able to visit my clients all around Ireland and abroad.

Holistic and Functional Training, Yoga, Nutrition and Herbs, Natural ways of detoxification, Active Time Planning, Motivation, Mindfulness, Wellbeing and Lifestyle Coaching, Stress Management, Meditations, Sound Healing, and many more made me understand the need of connecting different methods to achieve the state of balance in body, mind, and spirit.
Constantly developing the personal range of the self -growth techniques, which are shared with clients and patients, is to find the best possible way to help them at the state of Body-Mind, and Spirit. Studying Body Functional Movement, Naturopathic Medicine, Physiotherapy, Polarity Therapy, Yoga Philosophy, Ayurveda, Chinese Medicine, Five Elements Theory, Qi Philosophy, Feng Shui, Taoism, Shiatsu, Slavic, and Celtic Traditions, Shamanic Studies, and many more provide necessary tools and methods to activate Body – Mind and Spirit healing processes.

I am here to help you to create the best, personalized way to start holistic living.

After over 16 years in Fitness Industry, working as a Personal and Group Trainer, participating in many Fitness Events and International Conventions, taking part in many different courses and workshops for Body – Mind and Spirit, finally teaching many different styles of fitness classes, teaching as a Tutor for a Fitness School, correcting students and clients bad exercise habits, advising them what to eat, what to drink, what to avoid, what to follow, what type of training is good to start with, what are the necessary progressions, how to stay motivated, how to train the mind, how to live following heart and intuition, how to not to get distracted, how to relax and live stressful free life….

After all, my own life brought me to Connemara Escape.

It is here where I share all I have learned throughout the years of experience, making many mistakes and learning of them.
I have created a space where any person who is looking for individual solutions to improve or enhance their living can find, try, implement, and finally start practicing the personally assigned methods of holistic living.
I believe that everyone is at a different moment in their life and everyone has got different experiences trying different tools and methods that may have or may have not worked so far and everyone needs to be taken care of individually, carefully, and precisely.

Connemara Escape Holistic Living Personal Workshops are for individuals who are tired of searching for solutions on their own, who want to finally get the right methods and walk the right path to become more aware of their individuality in this World.

BODY – MIND and SPIRIT are UNION.

Life is happening on all these levels, and to become fully balanced and aware we need to work on all of them.

I am offering you to arrange your healing time in Connemara Escape or if you can’t visit sign up to online holistic coaching where you can truly look in the mirror seeing all the obstacles but at the same time seeing the right solutions and the right methods that serve you here and now.
The coaching allows you to connect to yourself, finding out more about yourself, learning yourself, and start practicing the right solutions for you at this time, looking forward to progressions.
Coaching is covering the subjects for Body- Mind- Spirit Training where you meet the theory with practice, teachings, and corrections after which you are given handbooks, pdfs, plans, programs, and books to continue your holistic living journey for a lifetime without a need of confusion and never-ending circle of trying what doesn’t work.

Start your journey.

I am here to share.

Certifications:

Personal Trainer EQF Level 4 , Group Fitness Instructor, Fitness Instructor, Exercise to Music Instructor, Step Instructor, Kettle Bell Instructor, Pilates Instructor, Yoga Instructor, Suspension Training Instructor (TRX,RIP-60), Circuit Training Instructor, Indoor Cycling Instructor, Stretching-Isometrics&Core Instructor, Zumba Instructor, Mindfulness Coach, NLP Coach, Nutrition Adviser, Sports Nutrition Adviser, Energy Healer, Blackroll Trainer.


 

Witam na mojej stronie, gdzie dzielę się z Wami praktyką na poziomie Ciała-Umysłu i Ducha.

Jestem wykwalifikowanym trenerem osobistym, trenerem umysłu, nauczycielem Jogi, Pilates, doradcą ds. metod żywienia i mentorem duchowym, który zapewnia całościowe podejście do dobrego samopoczucia.

Mieszkam i pracuje w Connemara w County Galway, natomiast oferuje spotkania z klientami w całej Irlandii oraz zagranica.

Holistyczne i funkcjonalne treningi, Joga, zdrowe odżywianie i zioła, naturalne sposoby detoksykacji, planowanie aktywności, motywacja, techniki uważności, coaching stylu życia, zarządzanie stresem, medytacje, terapia dźwiękiem i wiele innych sprawiły, że zrozumiałam potrzebę łączenia różnych metod, aby osiągnąć stan równowagi w ciele, umyśle i duchu.
Ciągłe poszerzanie osobistego zakresu technik samorozwoju, które są udostępniane klientom i pacjentom, polega na znalezieniu najlepszego możliwego sposobu na harmonizacje Ciała — Umysłu i Ducha. Nauka funkcjonalnego ruchu ciała, medycyny naturopatycznej, terapii biegunowej , filozofii jogi, ajurwedy, medycyny chińskiej, teorii pięciu elementów, filozofii Qi, Feng Shui, Taoistycznej, tradycji słowiańskich i celtyckich, terapii szamańskich i dużo więcej dostarczają niezbędnych narzędzi i metod do uruchomienia procesów uzdrawiania ciała — umysłu i ducha.

Jestem tutaj, aby pomóc Ci stworzyć najlepszy, spersonalizowany sposób na rozpoczęcie holistycznego życia.

Po ponad 16 latach pracy w branży fitness pracując jako trener osobisty i grupowy, biorąc udział w wielu wydarzeniach fitness i międzynarodowych konwencjach, w wielu kursach i warsztatach dla ciała — umysłu i ducha, wreszcie ucząc różnych stylów zajęć fitness, pracując jako nauczyciel i korepetytor w szkole fitness, korygując złe nawyki ćwiczeń, doradzając co jeść, co pić, czego unikać, czego przestrzegać, z jakim rodzajem treningu warto zacząć, jakie są niezbędne postępy i wyzwania, jak pozostać zmotywowanym, jak ćwiczyć umysł, jak żyć zgodnie z sercem i intuicją, jak nie rozpraszać się, jak się zrelaksować i żyć wolnym od stresu.
Całe moje doświadczenie sprowadziło mnie do Connemara Escape.
To tutaj dzielę się wszystkim, czego nauczyłam się przez lata doświadczeń, popełniając wiele błędów i ucząc się nich.

Stworzyłam przestrzeń, w której każda osoba, która szuka indywidualnych rozwiązań w celu poprawy lub ulepszenia swojego życia, może znaleźć, wypróbować, wdrożyć i wreszcie zacząć ćwiczyć przypisane osobiście metody holistycznego życia.
Uważam, że każdy jest w innym momencie swojego życia i każdy ma inne doświadczenia w próbowaniu różnych narzędzi i metod, które do tej pory działały lub nie działały i w związku z tym każdy powinien być traktowany indywidualnie, ostrożnie i precyzyjnie.
Warsztaty osobiste Connemara Escape Holistic Living oraz Coaching Online są przeznaczone dla osób, które zmęczone są samodzielnym poszukiwaniem rozwiązań
Jest dla osób, które chcą znaleźć właściwe metody i pójść właściwą dla nich ścieżką, aby stać się bardziej świadomymi swojej indywidualności na tym świecie.

CIAŁO – UMYSŁ i DUCH są jednością.

Życie dzieje się na wszystkich tych poziomach i aby stać się w pełni zrównoważonym i świadomym, musimy nad nimi pracować.

Zapraszam cię do Connemara Escape lub jeśli nie możesz mnie odwiedzić, wybierz holistyczny coachingu online, aby spojrzeć w lustro, widząc wszystkie przeszkody, ale jednocześnie właściwe rozwiązania i metody, które posłużą Ci tu i teraz na drodze do pełni zdrowia i szczęścia.

Trening pozwala ci połączyć się ze sobą, dowiedzieć się więcej o sobie, nauczyć się siebie i zacząć ćwiczyć odpowiednie rozwiązania dla Ciebie w tej chwili, wypatrując postępy.
Coaching obejmuje tematy dotyczące treningu ciała i umysłu — ducha i odżywiania, w których spotyka się teorię z praktyką, naukami i poprawkami, po których otrzymuje się podręczniki, pliki PDF, plany, programy i książki, aby kontynuować holistyczną podróż przez całe życie bez potrzeby zamieszania i niekończącego się próbowania tego, co nie działa.

Rozpocznij swoją podróż.

Jestem tutaj, aby się podzielić.

Certifikaty:

Personal Trainer EQF Level 4 , Group Fitness Instructor, Fitness Instructor, Exercise to Music Instructor, Step Instructor, Kettle Bell Instructor, Pilates Instructor, Yoga Instructor, Suspension Training Instructor (TRX,RIP-60), Circuit Training Instructor, Indoor Cycling Instructor, Stretching-Isometrics&Core Instructor, Zumba Instructor, Mindfulness Coach, NLP Coach, Nutrition Adviser, Sports Nutrition Adviser, Energy Healer, Blackroll Trainer.